You are currently viewing Rozdaliśmy nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Pszczoła w obiektywie”

Rozdaliśmy nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Pszczoła w obiektywie”

Konkurs fotograficzny “Pszczoła w obiektywie” organizowany był w ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom”, który realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” 2020r.

Konkurs został przeprowadzony w terminie od 14.09.2020r. do 11.10.2020 r. Skierowany był do mieszkańców Powiatu Limanowskiego i polegał na wykonaniu maksymalnie 3 fotografii pszczoły/pszczół lub innych owadów zapylających.

Konkurs „Pszczoła w obiektywie” został rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, która wyłoniła laureatów. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem Komisja miała dużo pracy. Uczestnicy nadesłali ponad 80 zdjęć, z czego po długich obradach Komisja nagrodziła 12 prac. Poziom reprezentowany przez osoby biorące udział w konkursie był bardzo wysoki!

Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu fotograficznego “Pszczoła w obiektywie”:

  • Agnieszka Knap – I miejsce
  • Robert Giza – II miejsce
  • Przemysław Jabłoński – III miejsce

Wyróżnienia:

  • Sławomir Cabała
  • Kinga Frączek
  • Magdalena Puch
  • Marek Giza
  • Paweł Bartusiak

Wyżej wymienione osoby dostarczyły najlepsze prace konkursowe i zostali nagrodzeni 26 listopada br. W rozdaniu nagród uczestniczyły Pani Agata Zięba – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej, Pani Ewa Filipiak – Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej i Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik LOT-u.

Prace laureatów trafiły do kalendarza ściennego na rok 2021, który wydała Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego. Kalendarze te trafiły m.in. do Kół Pszczelarskich w Powiecie Limanowskim, zostaną także rozdane mieszkańcom Powiatu podczas różnych akcji, w których LOT bierze udział.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii wszystkich nagrodzonych prac: https://www.facebook.com/Lokalna-Organizacja-Turystyczna-Powiatu-Limanowskiego-101445904546901/photos/pcb.402101571147998/402101067814715/

Dodaj komentarz