You are currently viewing Za nami kolejne lekcje z języka polskiego oraz spotkania z psychologami dla kobiet i dzieci z Ukrainy, w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”

Za nami kolejne lekcje z języka polskiego oraz spotkania z psychologami dla kobiet i dzieci z Ukrainy, w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”

W dniach od 15 do 19 maja odbyły się kolejne zajęcia z nauki podstaw języka polskiego oraz spotkania z psychologami, dla kobiet i dzieci z Ukrainy, przebywających w ośrodkach na terenie Powiatu Limanowskiego, w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”.

Lekcje języka polskiego poprowadziła: Pani Maria Siciarz, natomiast spotkania z psychoterapii poprowadzili: Pani Monika Kulpa oraz Pan Marcin Maśnica.