You are currently viewing Projekt: „Ekologiczny Powiat Limanowski’’

Projekt: „Ekologiczny Powiat Limanowski’’

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego  pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku pn. „EkoMałopolska” – Priorytet 1 i 2 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ekologiczny Powiat Limanowski”.

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy następujące zadania:

  • Organizacja 10 warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich  na temat segregacji i przetwarzania odpadów. Przeprowadzone warsztaty pozwolą na zapoznanie się z zasadami selektywnego zbierania odpadów oraz z systemem przetwarzania odpadów. Podczas warsztatów przedstawicielom KGW zostaną przekazane zestawy ,,Eko – opakowań”
  • Zorganizowanie akcji nasadzeń roślin oczyszczających powietrze i miododajnych na terenie powiatu limanowskiego. Planowany jest zakup około 1000 sztuk roślin , które zostaną posadzone przez pszczelarzy i wolontariuszy w miejscach ogólnodostępnych.  
  • Przeprowadzenie 10 zajęć na temat ekologii, segregacji odpadów, czystości oraz jakości powietrza  i ochrony środowiska w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu limanowskiego.
  • Organizacja  3 warsztatów  z Eko – recyklingu, tworzenie gadżetów z surowców wtórnych dla seniorów . W ramach zadania zaplanowano prowadzącego warsztaty.

Wartość pozyskanej dotacji wynosi 55 000,00 zł.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2022 r.