You are currently viewing „Turystyczny Powiat Limanowski – edycja 2022”

„Turystyczny Powiat Limanowski – edycja 2022”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki, z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030, na realizację zadania publicznego pt. „Turystyczny Powiat Limanowski – edycja 2022”.

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy następujące zadania:

Utworzenie Akademii Współpracy Powiatu Limanowskiego, w ramach której planujemy:

  • Powołamy Żywą Pracownię Powiatu Limanowskiego składającą się z przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego i zorganizujemy cykl 30 spotkań (15 spotkań w 2022r. i 15 w 2023r.), w gronie 50 osób, chętnych do odbycia takich zajęć. Zorganizujemy pracownię ceramiki, pracownię wikliny, pracownię bibuły, pracownię koronki, pracownię malarską, pracownię rzeźby. W ramach projektu zatrudnimy prelegentów, zakupimy materiały na warsztaty oraz zapewnimy wyżywienie. Na koniec warsztatów wykonane prace będą wyceniane, Panie nauczą się szacować koszty danej działalności, prawidłowo wyceniać swoją pracę. Wiedze którą zdobędą będą mogły wykorzystać w przyszłości.
  • Wykonamy akcję nasadzeń 8000 sztuk roślin miododajnych (4 000 szt. w 2022r. i kolejne 4 000 szt. w 2023r.). Akcję wykonamy wspólnie z Kołami Pszczelarzy w 12 lokalizacjach na terenie powiatu limanowskiego. Nasadzenia zostaną zorganizowane w miejscach ogólnodostępnych. Rośliny do nasadzeń ustaliliśmy wspólnie z szefami 11 kół pszczelarskich działających na terenie Powiatu Limanowskiego.
  • Zorganizujemy Akademię Małej Salamandry i Głuszca dla dzieci z przedszkoli i szkół powiatu limanowskiego. Wynajmiemy prelegenta który w przedszkolach i szkołach z terenu Powiatu Limanowskiego, poprowadzi serię spotkań na temat znaczenia lokalnej przyrody, obecności parków narodowych, rezerwatów przyrody, form ochrony przyrody, udziału człowieka w kształtowaniu postaw ekologicznych, świadomego podróżowania, pozytywnych zachowań w górach, na szlakach, podczas wakacji.Zorganizujemy 20 prelekcji (10 w 2022r. i 10 kolejnych w 2023r.). Ze środków projektu wynajmiemy prowadzącego zajęcia.
  • Zorganizujemy 10 akcji Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego ( 5 akcji w 2022r. i 5 akcji w 2023r.) wspólnie ze szkołami i przedszkolami z terenu Powiatu Limanowskiego. Sprzątanie będzie miało formę akcji jednodniowych w różnych terminach w roku. Planujemy, że w 10 akcjach łącznie weźmie udział około 100 wolontariuszy i, że posprzątamy co najmniej 10 lokalizacji na terenie powiatu. Dla uczestników akcji zaplanowano transport i wyżywienie.
  • Zakupimy 29 metalowych serc (13 szt. w 2022r. i 16 szt. w 2023r.), na zbieranie nakrętek plastikowych. Serca zamontowane zostaną na terenie Powiatu Limanowskiego.

Realizację interwencji turystycznych i ekologicznych, w ramach aplikacji Dbaj o swój kraj.

  • Zabezpieczyliśmy środki na zatrudnienie osoby do prowadzenia interwencji i przyjmowania zgłoszeń oraz ekipę działającą w terenie. Środki zabezpieczono także na materiały do prowadzenia interwencji oraz zakup sprzętu głównie do modernizacji istniejącej infrastruktury turystycznej.

Zadanie publiczne pn. „Turystyczny Powiat Limanowski – edycja 2022”, zaplanowane jest na okres dwóch lat, jego realizacja potrwa do 31 grudnia 2023r.

Kwota dofinansowania: 275 000,00 zł.