You are currently viewing Zajęcia w ramach Akademii Malej Salamandry i Głuszca             w szkołach i przedszkolach Powiatu Limanowskiego.

Zajęcia w ramach Akademii Malej Salamandry i Głuszca w szkołach i przedszkolach Powiatu Limanowskiego.

W listopadzie zakończyło się dziesięć spotkań w szkołach i przedszkolach Powiatu Limanowskiego z zakresu Akademii Małej Salamandry i Głuszcza, organizowanych dzięki dotacji pozyskanej ze środków pochodzących z z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.Dwóch prelegentów poprowadziło zajęcia na temat znaczenia lokalnej przyrody, obecności parków narodowych, rezerwatów przyrody, form ochrony przyrody, udziału człowieka w kształtowaniu postaw ekologicznych, świadomego podróżowania, pozytywnych zachowań w górach, na szlakach, podczas wakacji. W zajęciach wzięło udział 470 dzieci.

Dla każdej szkoły i przedszkola biorącego udział w projekcie zakupiliśmy i przekazaliśmy metalowe serce na nakrętki, w celu wykształcenia wśród najmłodszych nawyku recyklingu i chęci pomagania innym. Serce przekazaliśmy również do innych instytucji samorządowych powiatu limanowskiego, gdzie zostały umieszczone w ogólnie dostępnych miejscach, tak aby te szczytne idee zaszczepić wśród pozostałej części społeczeństwa.