You are currently viewing Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „Pszczoła w obiektywie”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „Pszczoła w obiektywie”

Konkurs fotograficzny organizowany jest w ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom”, który realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” 2020r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 14.09.2020r. do 11.10.2020 r. Skierowany jest do mieszkańców powiatu limanowskiego i polega na wykonaniu fotografii (maksymalnie 3 zdjęcia) pszczoły/pszczół lub innych owadów zapylających. W regulaminie konkursu nie ma ograniczeń wiekowych w związku z tym zdjęcia nadsyłać mogą zarówno najmłodsi mieszkańcy powiatu, jak i starsi.

Wykonane fotografie wraz z uzupełnionymi załącznikami należy przesłać do Organizatora konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail: lotlimanowski@gmail.com z dopiskiem: Konkurs fotograficzny do dnia 11.10.2020r. włącznie (liczy się data wpływu), lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na nośniku (ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, pok. 232). Wymagana minimalna rozdzielczość zdjęć pionowych: 1200x1900px, poziomych: 1900x1200px.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 31.10.2020r.

Osoby które dostarczą najlepsze prace konkursowe otrzymają dyplom oraz upominki  i wyróżnienia. Nagrodą będzie także opublikowanie 12 najlepszych prac w kalendarzu ściennym na rok 2021.
Kalendarze trafią do Kół Pszczelarskich w powiecie limanowskim a także zostaną rozdane mieszkańcom powiatu podczas różnych akcji, w których LOT bierze udział.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej oraz na profilu Facebook Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać telefonicznie:
18 33 37 903, w siedzibie Organizatora (ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, pok. 232), a także wysyłając wiadomość e-mail na adres: lotlimanowski@gmail.com.

Dodaj komentarz