Logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego ogłosił w październiku konkurs na opracowanie logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Konkurs skierowany był do projektantów, artystów plastycznych, uczniów, studentów, absolwentów szkół i uczelni wyższych – osób fizycznych, prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub też mających siedzibę…

0 Komentarzy

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego ponownie ogłasza konkurs na logo

W związku z faktem, że Komisja Konkursowa nie dokonała wyboru logo spośród zgłoszonych propozycji, Zarząd LOT Powiatu Limanowskiego ponownie ogłasza konkurs na logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do 08 listopada 2019 r. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiej pracy prezentującej logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu…

0 Komentarzy

I Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

W Starostwie Powiatowym w Limanowej, w dniu 19 lipca 2019 r., odbyło się I Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy LOT Powiatu Limanowskiego na rok 2019, przyjęcia polityki rachunkowości LOT Powiatu Limanowskiego oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej…

0 Komentarzy

Zebranie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

W dniu 6 maja z inicjatywy Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się zebranie założycielskie powołujące Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego. Na spotkaniu przyjęto najważniejszy dokument organizacji – statut Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz określono pełną nazwę Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia podjęto najważniejsze uchwały potrzebne do zarejestrowania organizacji…

0 Komentarzy