You are currently viewing „Ekologiczny Powiat Limanowski – edycja 2023″

„Ekologiczny Powiat Limanowski – edycja 2023″

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki z budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach otwartego konkursu w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. „EkoMałopolska” – Priorytet 1 i 2, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ekologiczny Powiat Limanowski – edycja 2023”.

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy następujące zadania:

  • Organizacja 8 warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich  na temat segregacji i przetwarzania odpadów. Przeprowadzone warsztaty pozwolą na zapoznanie się z zasadami selektywnego zbierania odpadów oraz z systemem przetwarzania odpadów. Podczas warsztatów przedstawicielom KGW zostaną przekazane zestawy ,,Eko – opakowań”
  • Zorganizowanie akcji nasadzeń 310 szt. roślin oczyszczających powietrze i miododajnych, w miejscach ogólnodostępnych, na terenie Powiatu Limanowskiego.
  • Przeprowadzenie 6 zajęć na temat ekologii, segregacji odpadów, czystości oraz jakości powietrza  i ochrony środowiska w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu limanowskiego.
  • Zakup 3 oczyszczaczy powietrza dla szkół i przedszkoli z terenu powiatu limanowskiego
  • Zakup 3 metalowych serc na plastikowe nakrętki, które zostaną przekazane do szkół/przedszkoli albo innych jednostek samorządowych powiatu limanowskiego w celu wyrobienia wśród mieszkańców nawyku segregacji śmieci oraz chęci niesienia pomocy potrzebującym

Wartość pozyskanej dotacji wynosi: 30 000,00 zł.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2023r.