You are currently viewing Projekt: W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom

Projekt: W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom

Konkurs „Małopolska Pszczoła” to inicjatywa Województwa Małopolskiego, której celem jest ochrona owadów zapylających i roślin. Na realizację projektów, w ramach konkursu samorządu województwa „Małopolska Pszczoła” przeznaczono łącznie 500 000,00 zł., z czego Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego otrzymała dofinansowanie w kwocie 47 000,00 zł!

W ramach projektu zorganizowaliśmy nasadzenia 25.000 roślin miododajnych w 12 gminach powiatu limanowskiego. Nasadzenia zostały zorganizowane w miejscach ogólnodostępnych w uzgodnieniu z gminami oraz kołami pszczelarskimi działającymi w powiecie limanowskim.

Więcej o akcji nasadzeń: https://lotlimanowski.pl/sadzonki-trafily-do-samorzadow-z-terenu-powiatu-limanowskiego/ oraz https://lotlimanowski.pl/samorzady-wykonuja-nasadzenia-roslin-otrzymanych-od-lokalnej-organizacji-turystycznej-powiatu-limanowskiego/

W ramach projektu zorganizowaliśmy I Powiatową e-Konferencję Pszczelarską na co najmniej 200 osób, którą poprowadzili przedstawiciele pasieki Michałów – największego w Polsce centrum szkoleniowego.

Więcej o konferencji: https://lotlimanowski.pl/3-szkolenia-w-ramach-i-powiatowej-konferencji-pszczelarskiej-juz-za-nami/ oraz https://lotlimanowski.pl/zakonczylismy-cykl-szkolen-w-ramach-i-powiatowej-e-konferencji-pszczelarskiej/

Została również wydana publikacja „w powiecie limanowskim pomagamy pszczołom”, w której znalazły się rady dla pszczelarzy – jaki sposób odpowiedzialnie prowadzić pasieki, rady dla mieszkańców – jak pomagać zapylaczom, rady dla rolników – w jaki sposób nie szkodzić pszczołom oraz rady dla samorządów – w jaki sposób chronić zapylaczy.

Zrealizowaliśmy także kampanię „w powiecie limanowskim pomagamy pszczołom”. W ramach kampanii wykonane będą między innymi dedykowane etykiety na miody, które uda się pozyskać od pszczelarzy z powiatu limanowskiego. Miody będą dystrybuowane do osób potrzebujących na terenie powiatu limanowskiego z etykietami promującymi pszczelarstwo oraz wsparcie Województwa Małopolskiego (https://lotlimanowski.pl/przekazalismy-miod-dla-domow-pomocy-spolecznej/). Etykiety zostały rozdane wszystkim Kołom Pszczelarzy w Powiecie Limanowskim. Na etykiecie znajduje się link odsyłający do strony, na której znajdują się informacje w jaki sposób pomagać zapylaczom.

W ramach projektu został zorganizowany konkurs fotograficzny dla mieszkańców powiatu limanowskiego i wydaliśmy kalendarz pszczelarski z wygranymi zdjęciami. 12 najlepszych prac zostało opublikowane w kalendarzu ściennym na rok 2021, który trafił do Kół Pszczelarskich w powiecie limanowskim, będzie również rozdany mieszkańcom podczas różnych akcji w których LOT bierze udział.

Więcej o konkursie: https://lotlimanowski.pl/znamy-laureatow-konkursu-pszczola-w-obiektywie/ oraz https://lotlimanowski.pl/rozdalismy-nagrody-laureatom-konkursu-fotograficznego-pszczola-w-obiektywie/

W ramach zadania wykonane zostały rollupy promujące projekt, nasadzenia, konkurs, kampanię. Zrealizowaliśmy również projekty plakatów promujących akcje nasadzeń, konferencję, konkurs. Zorganizowaliśmy także promocję działań na lokalnych portalach.

Termin realizacji tego zadania to 1 sierpnia – 30 listopada 2020r.

W skład Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej wchodzą Pani Agata Zięba – Prezes Zarządu, Ewa Filipiak – Wiceprezes Zarządu, Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik LOT-u oraz członkowie komisji Rewizyjnej Pan Janusz Pazdan – reprezentujący Lokalną Grupę Działania Przyjazna Ziemia Limanowska oraz Pan Paweł Tokarczyk – reprezentujący Gorczańską Organizację Turystyczną. Ponadto LOT reprezentują członkowie Pan Robert Surdziel i Pan Czesław Abram.

Dodaj komentarz