You are currently viewing Projekt: ”Modernizacja infrastruktury w Beskidzie Wyspowym i Gorcach” – edycja 2022

Projekt: ”Modernizacja infrastruktury w Beskidzie Wyspowym i Gorcach” – edycja 2022

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Małopolska Gościnna” – II edycja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury w Beskidzie Wyspowym i Gorcach” – edycja 2022

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy następujące zadania:

  • Doposażenie punktu wypoczynkowego „Modyń” przy nowobudowanej wieży widokowej na Modyni oraz rozbudowa parkingu. W miejscowości Zalesie przy drodze powiatowej w miejscu w którym zaczyna się szlak na górę Modyń znajduje się parking, który zagospodarujemy pod cele turystyczne tworząc punkt wypoczynkowy – zostaną wykonane ławostoły oraz zostanie wygospodarowana nowa przestrzeń.
  • Modernizacja i doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Zasadnem. W ramach projektu dokonany modernizacji i doposażenia wiaty w Zasadnym przy trasie Velo Limanowski poprzez malowanie altany, ustawienie ławostołów oraz witacza kierunkowego.
  • Promocja powstałej infrastruktury poprzez zakup /wykonanie zdjęć zmodernizowanym atrakcjom turystycznym zlokalizowanym na terenie powiatu limanowskiego .
  • Doposażenie trasy rowerowej VELO Limanowski w niezbędna infrastrukturę do obsługi rowerzystów poprzez zakup słupków i tabliczek do oznakowania ścieżki rowerowej.
  • Wykonanie przewodnika turystycznego 101 atrakcji w powiecie limanowskim.
  • Organizacja konferencji dla branży turystycznej pn. ”I Beskidzko Gorczański Kongres Turystyki” – branżowa konferencja poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z turystyką rowerową w Beskidach i Gorcach w granicach administracyjnych powiatu limanowskiego, zaprosimy prelegentów od tematów rowerowych rozwiązań, tak aby inspirować do działań samorządy, lokalny biznes i branżę około rowerowa. .

Wartość pozyskanej dotacji: 90 000,00 zł.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2022 r.