You are currently viewing Mapa – szlak miodu w powiecie limanowskim.

Mapa – szlak miodu w powiecie limanowskim.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego wydała Mapę – szlak miodu w powiecie limanowskim w ramach projektu pn. „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2021” dofinansowanego przez Województwo Małopolskie z dotacji otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” 2021r.

Mapa z podkładem turystycznym prezentuje gospodarstwa pasieczne z terenu powiatu limanowskiego, w których sprzedawane są produkty pszczele, organizowane są zajęcia dla dzieci i prezentowane jest pszczelarstwo. Mapa zawiera dodatkowo  informację o unikalnej w skali kraj linii pszczół rasy kraińskiej pochodzącej w terenu powiatu.

Mapa została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy i będzie dostępna w punktach informacji turystycznej na terenie powiatu limanowskiego dla odwiedzających region turystów oraz przekazana do gospodarstw pasiecznych/agroturystycznych.