You are currently viewing Już za nami II Powiatowa Konferencja Pszczelarska Powiatu Limanowskiego

Już za nami II Powiatowa Konferencja Pszczelarska Powiatu Limanowskiego

W Czwartek 30 września br. odbyła się II Powiatowa Konferencja Pszczelarska Powiatu Limanowskiego zorganizowana w ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2021”, który realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” w 2021

II Powiatową Konferencję pszczelarską otworzył Starosta Limanowskie Mieczysław Uryga, który zaakcentował jak ważną rolę spełniają pszczoły w środowisku zwracając uwagę, że w powiecie limanowskim mamy obszar hodowli zachowawczej pszczoły Linii Dobra.

Podczas konferencji pszczelarze oraz zainteresowani pszczelarstwem wysłuchali w pierwszej kolejności prelekcję Pana mgr inż. Jerzego Żwirskiego z Gospodarstwa Pasiecznego Miody Beskidzkie na temat „Obszar hodowli zachowawczej pszczół rasy kraińskiej linii Dobra”.

W dalszej kolejności  Pani prof. dr hab. inż. Krystyna Czekońska z Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przedstawiła prelekcję na temat „Wymagania żywieniowe pszczoły miodnej”

Na zakończenie wystąpił Pan mgr inż. Piotr Nowotnik z Centrum Pszczelarskiego Pasieki Michałów z prelekcjami „Wiosenny rozwój rodzin pszczelich kluczem do udanego sezonu – przygotowania rodzin pszczelich do pożytków wczesnowiosennych w oparciu o potrzeby żywieniowe i hodowlane pszczół” oraz „Podsumowanie sezonu 2021 – co nas zaskoczyło? Co możemy poprawić?”

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne i aktywne uczestnictwo. W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników konferencji bardzo dziękujemy prelegentom za wartościowe prezentacjepodsumowała Agata Zięba Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Do zobaczenia na kolejnej konferencji.

Dodaj komentarz