You are currently viewing Rusza kolejna edycja spacerów historycznych tym razem w tematyce Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Rusza kolejna edycja spacerów historycznych tym razem w tematyce Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego, pozyskała środki finansowe z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, w ramach konkursu: „Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2022, Priorytet I”.

W ramach zaplanowanych działań w 2022 roku zaplanowaliśmy 3 spacery historyczne które poprowadzi ekspert szlaku Przemysław Bukowiec – dwa spacery samodzielnie oraz trzeci spacer wspólnie z Karolem Wojtasem.

Pierwszy spacer rozpocznie się 1 października w Skrzydlnej w Gminie Dobra Temat spaceru: Śladami organizacji konspiracyjnych i miejsc pamięci ofiar II wojny światowej (Miejsce spotkania: Skrzydlna – parking w rynku). Zakres spaceru: pierwsze dni wojny – wrzesień 1939 r. pomnik ofiar niemieckiej egzekucji pod Sępiną, historia powstania i działalności pierwszej placówki konspiracyjnej na Ziemi Limanowskiej – wydarzenia w willi Grodeckich, wojenne ślady w willi Güntherów, 1943 r. – historia pierwszej akcji dywersyjnej, jakie tajemnice kryje cmentarz ofiar II wojny światowej w Skrzydlnej?

Drugi spacer odbędzie się 15 października w Limanowej. Temat spaceru: Limanowa – miasto w cieniu niemieckiej okupacji (Miejsce spotkania: Limanowa – rynek, przed budynkiem Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej). Zakres spaceru: Pierwsze dni wojny – polityka i represje ze strony niemieckiego okupanta, organizacja miasta w okresie niemieckiej okupacji – budynki, administracja – szkic planu miasta czasu wojny, miejsca działalności pierwszych organizacji konspiracyjnych w Limanowej, okupacyjne historie – jak miała wyglądać akcja „Burza” na terenie miasta?

Trzeci spacer odbędzie się 29 października w Starej Wsi. Temat spaceru: „Nie wszystek umrę” – miejsca kaźni ofiar niemieckiej okupacji w Starej Wsi.(Miejsce spotkania: Stara Wieś – parking naprzeciwko Kościoła Św. Józefa Rzemieślnika). Zakres spaceru: W obliczu wojny – organizacje konspiracyjne na terenie Starej Wsi, działalność niepodległościowa Wincentego Gawrona, niemieckie represje – historia pomnika ofiar egzekucji z 23 lutego 1944 r., os. Pożary – miejsce masowych egzekucji limanowskich Żydów.