You are currently viewing Kurs specjalistyczny dla kadr turystycznych w powiecie limanowskim – 17.11. miejscowość Krosna

Kurs specjalistyczny dla kadr turystycznych w powiecie limanowskim – 17.11. miejscowość Krosna

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego realizując projekt pn. „Akademia Turystyki Powiatu Limanowskiego”, finansowany z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego,  ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, ogłasza nabór na szkolenia specjalistyczne dla kadr turystycznych, władz samorządowych, oraz zarządzających atrakcjami turystycznymi w powiecie limanowskim.

Prowadzisz noclegi, lokal gastronomiczny, zarządzasz atrakcją na terenie powiatu limanowskiego, jesteś pracownikiem samorządowym odpowiedzialnym za promocję i turystykę. Zgłoś się na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona.

Program szkoleń:

1. „Przygotowanie i realizacja eventów własnych”: Galeria Twórców Ludowych w Krosnej, 34-603 Krosna 29 w dniu 17.11.2023 r., piątek / od godz. 14.00 – 16:00

2. „Jak zbudować produkt turystyczny”: Galeria Twórców Ludowych w Krosnej, 34-603 Krosna 29 w dniu 17.11.2023 r., piątek / od godz. 17.00 – 19:00

Osoba prowadząca szkolenia: Pani Iwona Majewska oraz Pan Jacek Kwiatkowski

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat szkolenia.

Szkolenia są bezpłatne!

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 LISTOPAD 2023r, pod adresem mailowym: lotlimanowski@gmail.com