You are currently viewing Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki finansowe na III Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki finansowe na III Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

W dniu 4 kwietnia 2023 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej – Agata Zięba, odebrała z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego, promesę na realizację III Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego. Środki pozyskano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym,w ramach działania Lokalna Organizacja Turystyczna zorganizuje jednodniowy kongres adresowany do około 60 Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie Powiatu Limanowskiego.

W trakcie spotkania planowana jest część merytoryczna Kongresu, podczas której zatrudniony w projekcie prelegent
omówi tematykę związaną z etnografią Regionu Małopolski, zostanie zorganizowana przestrzeń wystawiennicza gdzie koła będą miały okazję zaprezentować swój dorobek. Z pozyskanych środków projektu zostanie opłacony wynajem sali z obsługą, prowadzący, zespół muzyczny/ artysta oraz stoiska. Z Kongresu powstanie wideo promocyjne jako pamiątka dla uczestników.

W ramach podziękowań za całoroczną ciężką pracę, promującą powiat limanowski, planujemy zakup i przekazanie drobnych pamiątek dla wszystkich KGW.