You are currently viewing Nowy mural promuje nowopowstający Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Nowy mural promuje nowopowstający Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Na początku września 2020 r. zakończyły się prace nad stworzeniem muralu promującego działalność Armii Krajowej na ziemi limanowskiej.

                W ramach projektu ścianę budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego
w Limanowej o powierzchni 216 metrów odświeżono i na nowym podkładzie został wykonany mural autorstwa Mariusza Brodowskiego znanego sądeckiego artysty działającego pod pseudonimem MGR MORS.

 

projekt muralu, autor: MGR MORS

Mural prezentuje logo nowopowstałego szlaku Armii Krajowej na ziemi limanowskiej i tematykę Armii Krajowej związaną z powiatem limanowskim.

Na muralu prezentują się żołnierze z placówki AK Trzos z Tymbarku od lewej pchor. Bolesław Pieguszewski „Han” i Marian Kapturkiewicz „Rola” obaj z bronią zrzutową jaka była zrzucona z 9 na
10 lipca 1944 r na polach Dzielca nad Słopnicami.

W ramach projektu trwają także prace nad opracowaniem przewodnika turystycznego po tematyce związanej z AK oraz powstaje mapa turystyczna z miejscami związanymi z tematyką AK na ziemi limanowskiej.

W trakcie opracowania są również treści turystyczno – historyczne do 12 tablic, które zostaną zamontowane w pierwszych 12 lokalizacjach na terenie Powiatu Limanowskiego.

Nad opracowaniem treści historycznych do przewodnika, mapy, tablic czuwa znany historyk Przemysław Bukowiec, który jest opiekunem merytorycznym szlaku.
Pan Przemysław prowadzi intensywne prace inwentaryzacyjne miejsc pamięci, współpracuje przy opracowaniu treści z lokalnymi pasjonatami historii, z historykami IPN Kraków.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego składa serdeczne podziękowania dla Dyrekcji I LO w Limanowej za udostępnienie ściany pod wykonanie muralu, Panu Przemysławowi Bukowcowi za materiały zdjęciowe oraz Panu Mariuszowi Brodowskiemu za atrakcyjnie przygotowany projekt oraz wykonanie muralu.

Projekt muralu został wykonany w ramach realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego projektu pn. Szlak Armii Krajowej na ziemi limanowskiej. Projekt jest finansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Dodaj komentarz