You are currently viewing Sadzimy rośliny miododajne.

Sadzimy rośliny miododajne.

Zakupiliśmy rośliny miododajne  w ramach zadania pn. „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2022” dofinansowanego przez Województwo Małopolskie z dotacji otrzymanej w ramach trybu uproszczonego  na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Sadzonki zostały przekazane w dniach 20-21 października br. do nasadzeń szkołom i samorządom z terenu powiatu limanowskiego.