You are currently viewing Odbyły się warsztaty Akademii Małego Patrioty, organizowane w ramach zadania publicznego pn.”Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”

Odbyły się warsztaty Akademii Małego Patrioty, organizowane w ramach zadania publicznego pn.”Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”

W minionym tygodniu, w szkołach i przedszkolach Powiatu Limanowskiego odbyły się warsztaty patriotyczne, realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”.

W zajęciach wzięło udział 222 dzieci. Ze środków w projekcie zatrudniliśmy trzy osoby prowadzące, wszystkie szkoły i przedszkola biorące udział w zajęciach, otrzymały zestawy Małego Patrioty, grę patriotyczną, Wielką Księgę Małego Polaka,malowanki patriotyczne, biało-czerwone chorągiewki, Śpiewniki Pieśni Patriotycznych oraz zestaw pocztówek przedstawiających lokalne aspekty historyczne. Nauczyciele otrzymali gotowy scenariusz, do przeprowadzenia lekcji patriotycznej w przyszłości.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.