You are currently viewing Powiat Limanowski pomaga Ukrainie

Powiat Limanowski pomaga Ukrainie

W dniu 25.05. w Starostwie Powiatowym w Limanowej Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego przekazali 100 wyprawek dla dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do szkół i przedszkoli na terenie powiatu limanowskiego.

Wyprawki szkolne i przedszkolne zostały przekazane koordynatorom gminnym, z którymi ściśle współpracuje Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego która pozyskała na ten cel 100 % dofinansowania ze środków Rezerwy Premiera RP na wsparcie osób dotkniętych wojną na Ukrainie.

Wyprawki trafią do 80 uczniów szkół oraz do 20 przedszkolaków.

Przekazanie wyprawek jest jednym z elementów realizowanego projektu na który składa się:

– wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Ukrainy

– wsparcie językowe – nauka języka polskiego

– pomoc tłumacza języka Ukraińskiego

– koordynacja współpracy z 12 koordynatorami poprzez zarządzanie informacją o dostępnych zasobach w każdej gminie i oczekiwanych potrzebach.

– do Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej zostanie zakupiona suszarka oraz 10 rowerków dla dzieci.

W ramach projektu powstał serwis www.limanowskipomagaukrainie.pl na którym można dowiedzieć czego danej w Gminie brakuje uchodźcom z Ukrainy. Można zgłaszać się do koordynatorów w danej Gminie albo bezpośrednio do biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Na stronie znajduje się również informacja co znajduje się w danym magazynie w każdej gminie.

Projekt jest realizowany od maja do końca czerwca 2022 r.

Zadanie realizowane jest, w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy, dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

Wartość realizowanego zadania wynosi 146 960,00 zł.- dofinansowanie 100%