You are currently viewing Powiat Limanowski pomaga Ukrainie

Powiat Limanowski pomaga Ukrainie

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki w wysokości 146 960,00 zł.,z rezerwy ogólnej Kancelarii Premiera na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W ramach działań zaplanowaliśmy:

  • Koordynację zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych

Działanie polega na wsparciu dotychczasowych 10 koordynatorów gminnych i 2 koordynatorów miejskich oraz stworzeniu nowych stanowisk pomocy na poziomie każdej Gminy.

W celu koordynacji działań powstała strona internetowa www.limanowskipomagaukrainie.pl na której zamieściliśmy wszystkie większe obiekty na terenie powiatu przyjmujące osoby z Ukrainy i na tej stronie każdy obiekt będzie mógł zgłaszać aktualne potrzeby dla osób w nich przebywających.

Na stronie prowadzony jest również rejestr dostępnych środków w magazynach gminnych, tak aby koordynatorzy między Gminami mogli się wymieniać informacjami o dostępności danych rzeczy. Prowadzimy również rejestr potrzeb w każdej gminie, informacje pozyskujemy bezpośrednio od koordynatorów i publikujemy na stronie.

Rolą tego projektu jest przede wszystkim wsparcie osób z Ukrainy przebywających na terenie powiatu limanowskiego oraz skoordynowanie pracy, którą wykonują koordynatorzy w 12 samorządach powiatu limanowskiego – informuje Mieczysław Uryga Starosta Limanowski

  • Organizacja i udzielenie wsparcia psychologicznego i językowego

Zatrudniliśmy ekipę 4 mobilnych psychologów, którzy będą jeździć do ośrodków przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Zorganizowaliśmy osobę znającą język ukraiński, która łącznie 15 godzin w tygodniu spędzi z uchodźcami z Ukrainy i zapewni tłumaczenie oraz rozwiązywanie najpilniejszych kwestii.  Lista psychologów, nauczycieli oraz tłumacz znajduje się na stronie internetowej.

  • Organizacja i prowadzenie nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych

Zatrudniliśmy osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne posiadające umiejętności porozumiewania się w języku ukraińskim. Zajęcia będą odbywać się w grupach, osobno dla dzieci oraz osobno dla dorosłych.

Do Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej zakupimy profesjonalną suszarkę do wykorzystania dla uchodźców z Ukrainy. Dla dzieci zakupimy 10 rowerków na wyposażenie Ośrodka.

Dla kilkuset osób przebywających w powiecie limanowskim zorganizujemy Powiatowy Dzień Dziecka wspólnie z Gminą Niedźwiedź.

Zapraszam do korzystania z serwisu www.limanowskipomagaukrainie.pl. Na stronie dostępne są dane do wszystkich koordynatorów w każdym samorządzie dane teleadresowe wszystkich obiektów w których przebywają uchodźcy. Na stronie znajduje się również kontakt do nauczycieli, tłumacza i psychologów. Jeśli ktoś z mieszkańców chce pomóc to na stronie publikujemy aktualną listę potrzeb, ale także listę dostępnych produktów – informuje Agata Zięba Wicestarosta Limanowski, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.
Projekt będzie realizowany do końca czerwca bieżącego roku.