You are currently viewing „II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego oraz organizacja innych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu limanowskiego”

„II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego oraz organizacja innych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu limanowskiego”

Projekt realizowany w 2022 roku składa się z dwóch zadań:

Organizacja spacerów historycznych lub e-spacerów

W ramach projektu planowana jest organizacja 12 spacerów historycznych we wszystkich gminach powiatu limanowskiego, prezentujących ciekawe miejsca, lokalną historię, wartościowe opowieści, dawnych gospodarzy. Spacery będą odbywały się w weekendy od lipca do grudnia. Planowany czas każdego spaceru to od 2 – 4 godzin.

Spacery poprowadzą historycy, regionaliści, pasjonaci lokalnej historii, członkowie lokalnych stowarzyszeń historycznych. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli spacery odbędą się w formie wirtualnej. Do sprawnej realizacji spacerów w 2021 roku zakupiono mobilne nagłośnienie tak aby zapewnić komfort spacerującym i nietłoczenie się w celu usłyszenia tego co mówi prowadzący.

Organizacja II Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Limanowskim

W ramach działania zorganizujemy jednodniowy kongres adresowany do około 70 Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Limanowskiego (Kongresu w 2021 roku zgromadził 56 KGW z powiatu limanowskiego).

W ramach wydarzenia planowana jest część merytoryczna Kongresu, podczas której prelegent (z kadry MCK Sokół w Nowym Sączu) omówi tematykę związaną z etnografią tej części Regionu Małopolski. Ponadto zostanie zorganizowana przestrzeń wystawiennicza dla KGW, gdzie koła będą miały okazję zaprezentować swój dorobek (w wynajętej sali z obsługą na minimum 250 osób, prowadzącym, zespołem muzycznym oraz stoiskami). Z Kongresu powstanie wideo promocyjne jako pamiątka dla uczestników. Zaplanujemy również przekazanie drobnych pamiątek dla wszystkich KGW.

Projekt realizowany w ramach: Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”

Dodaj komentarz