You are currently viewing Relacja z wykładu otwartego w Limanowskim Domu Kultury.

Relacja z wykładu otwartego w Limanowskim Domu Kultury.

W dniu 27.10.2022 r. o godzinie 14:00 w Limanowskim Domu Kultury, odbyło się spotkanie o tematyce Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej w ramach realizacji zadania publicznego pn. „ Rozbudowa Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej”. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze szkół Powiatu Limanowskiego,  wraz  z opiekunami, łącznie około 170 osób. Spotkanie otworzyła Agata Zięba, Wicestarosta Limanowski, Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego, która w swoim przemówieniu powitał zaproszonych gości. Na wydarzeniu nie zabrakło również zaproszonych gości, obecny był Pan Wojciech Włodarczyk Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Radny Powiatu Limanowskiego Marian Wójtowicz, Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut, Wójt Gminy Laskowa – Piotr Stach, Radny Miasta Limanowa – Leszek Mordarski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Paweł Szczygieł, Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa – Janusz Krywult, Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej – Magdalena Urbaniec, Przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, Dowódca Jednostki Strzeleckiej im. kpr. Tadeusza Paolone w Tymbarku – Robert Nowak, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach – Renata Młynarczyk-Pach, Redaktor Echo Limanowski – Stanisław Ociepka, lokalny historyk – Karol Wojtas, ambasador RP w Iraku – dr Stanisław Smoleń, Kapelan Wojska Polskiego – ks. prał. ppłk Waldemar Rawiński.

Spotkanie w formie wykładów z prezentacjami, które zostały przeprowadzone przez:

  • Pana Przemysława Bukowca o tematyce: Nie wszystek umrę” – miejsca pamięci ofiar niemieckiej okupacji na Ziemi Limanowskiej.
  • Pana Piotra Kazanę o tematyce: Sportowcy na kurierskich szlakach Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1944″.
  • dr Dawida Golik o tematyce: Polskie Państwo podziemne na Limanowszczyźnie. Przejawy działalności i znaczenie”.

Partnerem wydarzenia był Limanowski Dom Kultury.