You are currently viewing Projekt: Modernizacja infrastruktury turystycznej i oznakowania tras wokół Góry Mogielica w Beskidzie Wyspowym

Projekt: Modernizacja infrastruktury turystycznej i oznakowania tras wokół Góry Mogielica w Beskidzie Wyspowym

Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna.

W ramach przygotowanego przez LOT projektu planowana jest modernizacja oznakowania szlaku narciarskiego Trasy Mogielica na odcinku 22 km.

Równocześnie zostanie poprawione oznakowanie trasy rowerowej na odcinku 12 km na drogach dojazdowych do Trasy Mogielica. Audyt braków już został wykonany przez znakarza PTTK. Oznakowaniem zajmą się znakarze PTTK Oddział Limanowa na zlecenie LOTu.

Ponadto w ramach projektu rozbudowy tras wokół Góry Mogielica powstały wiaty, ławostoły i tablice informacyjne. Projekt LOTu przewiduje modernizację powstałej infrstruktury – wyczyszczenie i wymalowanie 12 ławostołów, 2 wiat oraz 8 tablic informacyjnych. Wymienione zostaną także na aktualne podkłady mapowe w tablicach informacyjnych.

W ramach zaplanowanego projektu wykonane zostanie także dodatkowe oznaczenie drogowe znakami turystycznymi E-22C, które będą kierować na trasy wielofunkcyjne.

Ze środków dotacji zostanie wykonany spot promujący trasy rowerowe oraz zakupione zostaną profesjonalne zdjęcia promujące trasy wokół Góry Mogielica. Dodatkowo wykonana zostanie nowa strona internetowa promująca trasy.

Wartość pozyskanej dotacji wynosi 35 000 zł. Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Dodaj komentarz