You are currently viewing „Aktywni Seniorzy Powiatu Limanowskiego”

„Aktywni Seniorzy Powiatu Limanowskiego”

Zakończyliśmy działania w projekcie pn. „Aktywni Seniorzy Powiatu Limanowskiego”, dofinansowanego ze środków  budżetu państwa na realizację zadania publicznego ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”.

W ramach projektu zorganizowaliśmy dla osób 60+ z terenu Powiatu Limanowskiego następujące działania:

30 godzin kursu ratownictwa medycznego, w trakcie którego 108 Seniorów nabyło wiedzę z udzielania pierwszej pomocy

24 godziny kursu krajoznawczo-geograficznego, w trakcie którego 66 Seniorów zostało zmotywowane do uprawiania turystyki, poznali możliwości dokonywania rezerwacji, poznali sposoby zbierania informacji na temat kraju do którego planują podróż oraz poznali korzyści płynące z wyjazdów

20 godzin zajęć Aqua Fitness, w których uczestniczyło 101 Seniorów, były to osoby dla których ważną rzeczą jest poprawa zdrowia, a szczególnie układu mięśni, układu ruchu oraz stawów

Bal Seniora z terenu Powiatu Limanowskiego, w którym wzięło udział 131 osób, głównym celem spotkania było spędzenie czasu w towarzystwie znajomych, przyjaciół, oderwanie się codzienności, od przygnębiających myśli i samotności, a także motywacja do wspólnych spotkań, rozmów, podniesienie poczucia własnej wartości oraz poczucia docenienia wśród społeczeństwa. W trakcie balu, Seniorzy mieli zapewnione wyżywienie, animatora, konferansjera oraz oprawę muzyczną

Wspólnie z Seniorami zorganizowaliśmy przekazanie i nasadzenia 550 sztuk roślin owocowych i miododajnych.

Wspólnie z Seniorami, wydaliśmy w nakładzie 1000 egzemplarzy, dwie edycje czasopisma „Głos Seniora Powiatu Limanowskiego”. Jest to czasopismo tworzone przez Seniorów dla Seniorów, które posłuży innym seniorom jako poradnik i będzie namacalnym kanałem informującym o życiu seniorów, z terenu gmin powiatu limanowskiego. W czasopiśmie znalazły się porady dotyczące zdrowia, możliwościach spędzania wolnego czasu, a także informacje o szansie na edukację seniorów, spoza członków Uniwersytetów oraz klubów seniora.

Podczas kursów Seniorzy mieli zapewnione wyżywienie, każdy z uczestników otrzymał również dyplom.

Łącznie w projekcie wzięło udział 297 Seniorów z terenu Powiatu Limanowskiego.