You are currently viewing Szlak AK na Ziemi Limanowskiej – Przewodnik – wydanie drugie rozszerzone

Szlak AK na Ziemi Limanowskiej – Przewodnik – wydanie drugie rozszerzone

Pierwsze wydanie przewodnika w 2020 roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Nakład 1000 szt błyskawicznie trafił do bibliotek szkół oraz szerokiej rzeszy pasjonatów historii. W 2021 roku dzięki staraniom Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego wydano kolejny nakład przewodnika. Tym razem w ramach projektu pn. „Spotkania z historią Powiatu Limanowskiego” realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”. Przewodnik prezentujący historię wybranych miejsc pamięci na Ziemi Limanowskiej został wydrukowany w nakładzie 1000 sztuk. Treściami do przewodnika zajął się Pan Przemysław Bukowiec ze swoim zespołem ekspertów. Prace graficzne oraz kartograficzne wykonał zespół Wydawnictwa Compass. Koncepcja przewodnika to praca Przemysława Bukowca i Pawła Tokarczyka z LOTu.

Drugie wydanie przewodnika zawiera dodatkowe 32 strony na które składają się teksty zawierające zarówno nowy materiał jak również korekty oraz poszerzone treści z I wydania przewodnika. Dodano kilka zdjęć, indeksy nazwisk oraz wykaz skrótów. Ponadto w ramach prac redakcyjnych wybrane zdjęcia z poszczególnych fragmentów przewodnika zostały odpowiednio powiększone.

Publikacja przygotowana w formie przewodnika zawiera treści opisujące miejsca pamięci związane z II wojną światową na Ziemi Limanowskiej. Treści historyczne opracowane w przewodniku stanowią połączenie dotychczas znanych materiałów, drukowanych opracowań, artykułów prasowych i źródeł historycznych, wzbogacone o odnalezione w wyniku kwerendy relacje, archiwalia oraz fotografie. Przewodnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców poczynając od młodzieży przez turystów wędrujących po szlakach i miejscowościach Ziemi Limanowskiej, po seniorów, których wspomnienia pozostają bezcennym źródłem historycznym.

Publikacja składa się dwóch rozdziałów. Pierwszy podzielony na dwa podrozdziały poświęcone: działaniom zbrojnym i wydarzeniom na Ziemi Limanowskiej we wrześniu 1939 r., oraz działalności konspiracyjnej w okresie niemieckiej okupacji. Drugi rozdział zawiera kilkadziesiąt odrębnych historii charakteryzujących miejsce pamięci na terenie danej miejscowości. Do treści zamieszczonych w przewodniku należą opisy historii powstania pomników, obelisków, mogił, miejsc kultu religijnego, obiektów turystycznych. Pozostałości po miejscach martyrologii jak np. miejsca niemieckich pacyfikacji, potyczek z żołnierzami AK, lokalizacji zrzutowisk oraz obozu partyzanckiego. Publikację wzbogacają zarówno współczesne fotografie jak i oryginalne zdjęcia z okresu okupacji na Ziemi Limanowskiej. Przewodnik stanowi poszerzenie treści zamieszczonych w mapie turystycznej. Podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianej mapy, treść zawarta w przewodniku odwołuje się terytorialnie do historycznych granic powiatu limanowskiego z wyłączeniem zalesionego obszaru Gorców ze względu na ich odrębną, integralną historię z okresu niemieckiej okupacji.

Wśród autorów tekstów do przewodnika znaleźli się historycy, regionaliści: Przemysław Bukowiec, Elżbieta Dutka, Karol Wojtas. Opiekę merytoryczną nad powstawaniem elementów Szlaku AK na Ziemi Limanowskiej w postaci redakcji treści historycznych do przewodnika, mapy turystycznej oraz tablic pełni Przemysław Bukowiec. Autorzy projektu mają nadzieję, że pomimo upływu 75. lat od zakończenia II wojny światowej, poprzez realizację podjętych działań uda się przypomnieć o miejscach pamięci związanych z działalnością konspiracyjną mieszkańców Ziemi Limanowskiej. Dla niektórych może to być odkrywanie nowych, nieopowiedzianych do tej pory historii lub uzupełnienie znanych treści.

Dodaj komentarz