You are currently viewing Relacja ze spacerów historycznych       w Kasince Małej oraz Niedźwiedziu.

Relacja ze spacerów historycznych w Kasince Małej oraz Niedźwiedziu.

W miniony weekend odbyły się siódmy i ósmy spacer historyczny z zaplanowanego cyklu dwunastu „Spacerów Historycznych w Powiecie Limanowskim”. W sobotnie popołudnie 7 sierpnia 2021 r. w Kasince Małej odbył się spacer pod tytułem: „Lubogoszcz, Kasinka i architekt Jan Sas – Zubrzycki”, natomiast w niedzielę 8 sierpnia 2021 r. w Niedźwiedziu odbył się spacer pod tytułem: „Lubomirscy, Władysław Orkan i żywioł ognia”.

KASINKA MAŁA – w sobotnie popołudnie odbył się spacer historyczny pod tytułem: „Lubogoszcz, Kasinka i architekt Jan Sas – Zubrzycki”. Spacer rozpoczął się przed Kościołem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie prowadzący Karol Wojtas opowiedział najstarsze dzieje Kasinki Małej. Następnie  uczestnicy spaceru weszli do wnętrza świątyni, gdzie została omówiona historia początków miejscowej parafii, historia budowy kościoła wzniesionego w latach 1911 – 1913 oraz przedstawiona postać projektanta Jana Sas Zubrzyckiego. Uczestnicy mogli także zobaczyć zdjęcia kościołów zaprojektowanych przez tego wybitnego architekta na terenie dawnej Galicji, między innymi w Krakowie oraz w Tarnowie. W tym miejscu prowadzący zwrócił uwagę, iż w miejscowościach na terenie powiatu limanowskiego znajdują się trzy dzieła – świątynie, wybudowane ponad 100 lat temu, zaprojektowane przez  wybitnych polskich architektów. Są to, na zachodzie powiatu w Kasince Małej wyżej wspomniany kościół projektu Jana Sas Zubrzyckiego, w centrum powiatu w Limanowej Bazylika Matki Boskiej Bolesnej projektu Zdzisława Mączeńskiego oraz na wschodzie powiatu w miejscowości Przyszowa Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa projektu Teodora Talowskiego. Wszystkie te dzieła zostały zbudowane na początku XX wieku i w przyszłości warto byłoby utworzyć „szlak” lub „ścieżkę” prowadzącą przez te miejsca, przedstawiającą historię powstania świątyń oraz przybliżającą postacie wspomnianych, wybitnych architektów. Karol Wojtas szczegółowo omówił architekturę wnętrza świątyni w Kasince Małej oraz jej bogate wyposażenie, po czym uczestnicy  spaceru obejrzeli  budowlę z zewnątrz i udali się w kierunku cmentarza parafialnego, który był kolejnym punktem spaceru historycznego. Na cmentarzu parafialnym biorący udział w spacerze mogli zobaczyć bardzo stare nagrobki, a następnie przy grobie ofiar „Strajku Chłopskiego” poznać szczegóły tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się w sierpniu 1937 roku w Kasince Małej. W tym miejscu spacer zakończył się.

Warto dodać, że miejscowe Koło Gospodyń „Paradne Gosposie” przygotowało dla uczestników spaceru słodki poczęstunek.

Uczestnicy spaceru w Kasince Małej

# autorami zdjęć są Monika Antosz i Karol Wojtas

NIEDŹWIEDŹ – w niedzielne popołudnie 8 sierpnia rozpoczął się spacer historyczny pod tytułem: „Lubomirscy, Władysław Orkan i żywioł ognia”. Spacer rozpoczął się przed Kościołem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, gdzie prowadzący Karol Wojtas przedstawił najstarsze dzieje Niedźwiedzia oraz okolicznych miejscowości wchodzących w skład Gminy Niedźwiedź. Omówiona została historia rodu Lubomirskich, którzy od końca XVI wieku byli właścicielami Niedźwiedzia i okolicznych wsi, a następnie prowadzący przedstawił krótko historię budowy nowego kościoła, która rozpoczęła się po pożarze zabytkowego kościoła św. Sebastiana w 1992 roku. Po krótkim wstępie uczestnicy spaceru weszli do wnętrza świątyni, gdzie zapoznali się z historią różańca oraz dziejami kultu Matki Boskiej Różańcowej. W kolejnym punkcie biorący udział w spacerze przeszli wspólnie na teren dawnego folwarku plebańskiego, gdzie opowieść o historii Niedźwiedzia oraz zabudowań folwarcznych uzupełniła pani Anna Stożek – badaczka lokalnej przeszłości i autorka publikacji na temat kapliczek w gminie Niedźwiedź. Uczestnicy zobaczyli budynek starej plebanii oraz wysłuchali wspomnień uczestników spaceru, mieszkańców Niedźwiedzia. Były to wspomnienia dotyczące zarówno pożaru kościoła jak i trąby powietrznej która przeszła przez miejscowość w 1997 roku. Po wysłuchaniu wspomnień grupa przeszła na teren gdzie kiedyś stał drewniany kościół i w tym miejscu Karol Wojtas przedstawił historię świątyni, a jego wypowiedź uzupełnili, wspomniana już wcześniej pani Anna Stożek oraz pasjonat miejscowej historii, młody Antek z Podobina. Uczestnicy spaceru poznali także wiele szczegółów o bardzo cennych, zabytkowych elementach wyposażenia drewnianego kościółka które niestety spłonęły we wspomnianym pożarze w 1992 roku. W trakcie dyskusji na temat tragicznych wydarzeń niestety pogoda popsuła się i część uczestników udała się do domu, a grupa kilku osób mimo padającego deszczu przeszła pod pomnik Władysława Orkana, znajdującego się w centrum miejscowości.W tym miejscu po przedstawieniu postaci Władysława Orkana i historii powstania pomnika, spacer zakończył się.

# autorami zdjęć są Monika Antosz i Karol Wojtas

„Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim” organizowane są przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „Spotkania z historią w Powiecie Limanowskim”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.