You are currently viewing W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom-edycja 2024

W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom-edycja 2024

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego, dofinansowanie na realizację projektu pn. „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom”, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2024 r.

W ramach przygotowanego przez LOT projektu planowany jest szereg akcji które będą miały na celu:

  • zwiększenie świadomości u mieszkańców powiatu limanowskiego na temat ochrony różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących, poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu,
  • promocję pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich,
  • wzrost wiedzy u pszczelarzy z terenu powiatu limanowskiego poprzez prowadzenie szkoleń podczas konferencji, zwiększenie higieny w pasiekach na terenie powiatu limanowskiego,
  • wzrost świadomości na temat higieny w pasiekach u pszczelarzy.

W trakcie realizacji projektu planujemy:

Zakup i nasadzenia roślin miododajnych w 6 lokalizacjach na terenie powiatu limanowskiego. Nasadzenia zostaną zorganizowane w miejscach ogólnodostępnych, a zasadzone rośliny będą miododajne lub pyłkodajne oraz zostaną przeprowadzone zgodnie z biologią poszczególnych roślin i po uzyskaniu wymaganych zgód lub pozwoleń. Planowany jest zakup co najmniej 1 100 roślin. Rośliny zostaną posadzone przez wolontariuszy, z którymi Lokalna Organizacja Turystyczna nawiąże kontakt.

Planowana jest organizacja ok. 3 godzinnej konferencji pszczelarskiej, tematyka konferencji zostanie wybrana po konsultacji z szefami kół pszczelarskich działających w powiecie limanowskim.

W ramach projektu odwiedzimy 2 przedszkola na terenie powiatu limanowskiego i przeprowadzimy zajęcia z zakresu pszczelarstwa po ok.90 minut dla ok 15 dzieci w każdym przedszkolu. Dzieci dowiedzą się dlaczego pszczoły są ważne dla środowiska. Dzieci będą miały okazję zapoznać się z produktami pszczelimi. Zobaczą jak wygląda ul i elementy jego wyposażenia. W trakcie zajęć dla części dzieci zostaną przeprowadzone warsztaty robienia świec woskowych i lub mydełek. Każde dziecko wykona własną świecę i lub mydełko.

Realizacja zadania publicznego pn. „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom-edycja 2024” potrwa do 30 listopada 2024r.

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.