You are currently viewing Zainaugurowaliśmy projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Wizyta Wicewojewody Małopolskiego.

Zainaugurowaliśmy projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Wizyta Wicewojewody Małopolskiego.

W dniu dzisiejszym tj. 03.12.2020r., który jest oficjalnym Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej spotkali się Wicewojewoda Małopolski – Pan Józef Leśniak, Starosta Limanowski – Pan Mieczysław Uryga, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego – Pani Agata Zięba oraz członek Zarządu Powiatu Limanowskiego – Pan Wojciech Włodarczyk aby uroczyście zainaugurować projekt pn. „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki finansowe w kwocie 14.000,00 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego. Dzięki dotacji Wojewody zakupione zostały paczki z artykułami spożywczymi dla 240 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu limanowskiego. Oprócz artykułów spożywczych zakupione zostały materiały do pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tymbarku dla minimum 60 osób, pozwalające na realizację zajęć i warsztatów dla podopiecznych.

Przez najbliższe 2 tygodnie paczki będą dostarczane do podopiecznych:

  • Warsztatów Terapii Zajęciowej z Tymbarku
  • Limanowskiej Akcji Charytatywnej
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dobrej
  • Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mszanie Dolnej (PSONI)
  • Stowarzyszenia Przystań w Tymbarku
  • oraz pozostałych potrzebujących niepełnosprawnych

Partnerami w realizacji zadania są Powiat Limanowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Wartość projektu: 18.000,00 zł.

Dotacja Wojewody Małopolskiego: 14.000,00 zł

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”, realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego

Dodaj komentarz