You are currently viewing Wyjazd do Poręby Wielkiej

Wyjazd do Poręby Wielkiej

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego realizując projekt pn. „Aktywni seniorzy Powiatu Limanowskiego”, w dniu 21.11.2023r., zorganizowała wyjazd do Poręby Wielkiej dla grupy 50 osób w wieku 60+

Program wyjazdu obejmował : zwiedzanie Parku Podworskiego, wizytę przy Tężni Solankowej oraz w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Gorczańskiego Parku Narodowego, rekreacyjny pobyt na Termach Gorce i skorzystanie z wszystkich atrakcji obiektu.

Zadanie publiczne zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny Senior”.