You are currently viewing W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2021

W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2021

  • Post author:
  • Post category:Projekty

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki na realizację zadania publicznego pn. „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom- edycja 2021” z dotacji otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” 2021r.

W ramach zadania planowana jest organizacja nasadzeń roślin miododajnych na terenie powiatu limanowskiego. Nasadzenia zostaną zorganizowane w miejscach ogólnodostępnych. Planowany jest zakup co najmniej 5 000 roślin miododajnych. Planowana jest także organizacja konferencji pszczelarskiej. Zorganizujemy także konkurs fotograficzny dla mieszkańców powiatu limanowskiego i wydamy kalendarz pszczelarski z wygranymi zdjęciami. Zrealizujemy 3 spotkania dla dzieci w przedszkolach gdzie przeprowadzimy zajęcia z zakresu pszczelarstwa oraz wydamy mapę z zaznaczonymi pasiekami z terenu powiatu limanowskiego na podkładzie turystycznym – szlak miodu powiatu limanowskiego.

Całkowity planowany koszt zadania publicznego:  60 950,00 zł

Planowana dotacja: 48 000,00 zł