You are currently viewing Zaproszenie na I spotkanie historyczne pt. „Ojcowie konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942”

Zaproszenie na I spotkanie historyczne pt. „Ojcowie konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942”

W imieniu Stowarzyszenia Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej serdecznie zapraszamy na I spotkanie historyczne pt. „Ojcowie konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942”, które odbędzie się 25.01.2020 r. (sobota) o godz. 16.00 w sali św. Kingi w Kościele parafialnym w Skrzydlnej.

„Ojcowie konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942”

Jest to projekt historyczno-edukacyjny, realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej przy współpracy z samorządami: Gminą Dobra, Gminą Limanowa oraz Gminą Słopnice.

80 lat upłynęło…

Jesienią 2019 r., upłynęło 80 lat od powstania pierwszych organizacji konspiracyjnych na ziemiach polskich, okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele różnych grup polskiego społeczeństwa podejmowali nierówną, początkowo cywilną walkę z okupantem. Celem było przeciwstawienie się procesowi stopniowego wyniszczenie narodu polskiego przez hitlerowskie Niemcy. Na terenie Beskidu Wyspowego i Ziemi Limanowskiej, już wczesną jesienią 1939 r., zakładano tajne organizacje konspiracyjne. Należeli do nich przedstawiciele inteligencji, ziemiaństwa, mieszczan, chłopów, oficerowie i żołnierze WP oraz duchowni. Wszystkim przyświecał jeden cel: niepodległa ojczyzna. Do pierwszych organizacji konspiracyjnych w Beskidzie Wyspowym należały m.in. : Związek Czynu Zbrojnego, Związek Walki Zbrojnej, przemianowany w 1942 r., na Armię Krajową. Wiele organizacji i placówek konspiracyjnych zostało rozbitych przez aparat represji okupanta. Mieszkańcy Limanowszczyzny ginęli w masowych egzekucjach, pacyfikacjach, byli zsyłani do niemieckich, nazistowskich obozów zagłady. Co wiemy o działalności pierwszych organizacji konspiracyjnych? Kto je tworzył? W jaki sposób prowadzono pracę konspiracyjną? W jakich okolicznościach dochodziło do ich rozbicia i represji? Na wyżej postawione pytania i inne zagadnienia będą się starali udzielić odpowiedzi historycy, regionaliści, prelegenci w czasie spotkań historycznych.

Cele i założenia projektu.

Nadrzędnym celem projektu jest przypomnienie sylwetek osób zaangażowanych w tworzenie i działalność pierwszych organizacji konspiracyjnych w ramach prowadzenia walki cywilnej oraz przywrócenie pamięci o zapomnianych postaciach, miejscach i wydarzeniach z przeszłości, jak również przybliżenie najważniejszych wydarzeń i faktów poprzez popularyzację materiałów archiwalnych, map i fotografii z epoki.
Projekt obejmuje cztery spotkania historyczne w 2020 r., organizowane na terenie trzech gmin.: Skrzydlna – styczeń, Dobra – luty, Słopnice – kwiecień, Stara Wieś – maj. Pierwsze spotkanie historyczne odbędzie się 25 stycznia, w sobotę o godz. 16.00 w Sali św. Kingi, w Kościele parafialnym Skrzydlnej. Inicjatorem projektu jest nauczyciel historii, przewodnik beskidzki – Przemysław Bukowiec.

Tematyka wykładów:

Dr Dawid Golik – historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie: Por. Władysław Szczypka „Lech”. Żołnierz, konspirator, partyzant.

Przemysław Bukowiec – historyk, regionalista, przewodnik beskidzki:
Skrzydlna – początki konspiracji w Beskidzie Wyspowym.

Honorowy patronat nad projektem objął dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Partnerami medialnymi są portale internetowe: limanowa.in, tymbark.in, tv28.pl, prasa: Gazeta Krakowska oraz radio RDN Małopolska.

Dodaj komentarz