You are currently viewing Odbyły się dwa kursy survivalu dla młodzieży młodszej ze szkół Powiatu Limanowskiego

Odbyły się dwa kursy survivalu dla młodzieży młodszej ze szkół Powiatu Limanowskiego

W ramach realizacji zdania publicznego pn. „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim” w szkołach Powiatu Limanowskiego, odbyły się dwa kursy survivalu z zasady zachowania i odpowiedniej reakcji w sytuacjach zagrożenia
dla zdrowia i życia oraz w stanach nadzwyczajnych, bezpieczeństwa państwa i edukacji obronnej,poszukiwania wody pitnej, filtracja, dezynfekcja, orientacja w terenie oraz kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej i organizacji działań ratowniczych.

Szkolenie z pierwszej pomocy poprowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni, natomiast szkolenia z zagrożenia dla zdrowia i życia oraz w stanach nadzwyczajnych, poszukiwania wody pitnej, filtracji, dezynfekcji, orientacji w terenie, poprowadziły osoby, które na co dzień pracują z młodzieżą.