You are currently viewing Kurs krajoznawczo – geograficzny dla Seniorów z Powiatu Limanowskiego.

Kurs krajoznawczo – geograficzny dla Seniorów z Powiatu Limanowskiego.

Realizując zadanie publiczne pn. „Aktywni Seniorzy Powiatu Limanowskiego”, zorganizowaliśmy 24 godziny prelekcji na tematy krajoznawcze.

W spotkaniach łącznie wzięło udział 68 seniorów z terenu Powiatu limanowskiego.

Zadanie publiczne pn. „Aktywni Seniorzy Powiatu Limanowskiego” realizowane jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”.