You are currently viewing Zakończyliśmy realizację zadania publicznego pod nazwą: „Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”

Zakończyliśmy realizację zadania publicznego pod nazwą: „Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zakończyła realizację zadania publicznego pod nazwą: „Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”, finansowanego ze środków budżetu państwa, w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy, dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

W ramach zadania zostały wykonane następujące czynności:

Wsparliśmy finansowo z projektu osoby, które zaangażowały się w pomoc i koordynację działań w nieregularnym czasie pracy. Koordynatorzy przemieszczali się między magazynami a obiektami, które przyjęły osoby z Ukrainy, w celu przewożenia potrzebnych materiałów.

Została stworzona specjalna strona na której zostały zamieszczone wszystkie obiekty przyjmujące osoby z Ukrainy i na tej stronie każdy obiekt może zgłaszać aktualne potrzeby dla osób w nich przebywających. Na stronie prowadzony jest również rejestr dostępnych środków w magazynach, tak aby koordynatorzy między gminami mogli się wymieniać informacjami o dostępności danych rzeczy.

Powołano biuro projektu w Limanowej składające się z trzech osób, które koordynowały powstałą stronę, aktualizowały dane we współpracy z koordynatorami gminnymi i współpracując z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, wprowadzały dane o dostępności rzeczy w magazynie powiatowym. Osoby te wykonywały telefony do ośrodków i mobilizowały do zamieszczania potrzeb w serwisie, zapewniały potrzebne rzeczy.

Ze środków projektu zatrudniliśmy ekipę 4 mobilnych psychologów, którzy odwiedzali ośrodki przyjmujące uchodźców z Ukrainy. Każdy psycholog spędził tygodniowo 18 godzin w tych obiektach. Spotkania z psychologami odbywały się indywidualnie lub w grupach, opieką psychologa objęte były również dzieci, które przebywają na terenie Powiatu Limanowskiego.

Zatrudniono osobę znającą język ukraiński, która łącznie 15 godzin w tygodniu spędziła z uchodźcami z Ukrainy i zapewniła tłumaczenie oraz rozwiązywanie najpilniejszych kwestii.

Zatrudniliśmy osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne posiadający umiejętności porozumiewania się w języku polskim i ukraińskim, dwóch nauczycieli, którzy pracowali po 20 godzin tygodniowo. Zajęcia odbywały się w grupach, ze środków projektu zapewniliśmy materiały do poprowadzenie zajęć oraz opłaciliśmy wynagrodzenie. Spotkania odbywały się w Gminie Kamienica, Gminie Łukowica, Gminie Jodłownik, Gminie Tymbark, Gminie Limanowa, Gminie Laskowa, Gminie Mszana Dolna, Gminie Niedźwiedź, Mieście Mszana Dolna i Limanowa. Lekcje udało się przeprowadzić w 13 ośrodkach na terenie 8 gmin i 2 miast Powiatu Limanowskiego. W zajęciach udział wzięło około 219 osób z Ukrainy, przebywających obecnie w Polsce. Po zakończeniu zajęć z nauki języka polskiego nastąpiło wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu na poziomie podstawowym.

Zorganizowaliśmy akcje przekazania 100 sztuk, wyprawek szkolnych i przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy, które podejmą naukę w szkołach i przedszkolach w powiecie limanowskim, wyprawki obejmowały plecaki i potrzebne wyposażenie.

Do Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej zakupiliśmy profesjonalną suszarkę elektryczna do wykorzystania dla uchodźców z Ukrainy.

Dla najmłodszych gości zakupiliśmy 10 rowerków, które zostały przekazane na wyposażenie do Ośrodka Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej, gdzie w chwili obecnej przebywa najwięcej dzieci z Ukrainy.

W dniu 5 czerwca 2022 roku na terenie Parku Podworskiego Hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej został zorganizowany Powiatowy Dzień Dziecka. W programie imprezy nie zabrakło licznych atrakcji dla najmłodszych takich jak: wykonywanie tatuaży na skórze, malowanie włosów farbami, plecenie warkoczyków i zdobienie koralikami, malowanie twarzy, gry ruchowe, jazda na konikach, loteria fantowa, malowanie na streczu, dmuchańce, wata cukrowa, baloniki, bańki mydlane i wiele innych. Nastąpiło rozdanie flag polskich i ukraińskich oraz baloników. Wszystkie osoby biorące udział we wspólnej zabawie miały zapewnione wyżywienie i zimne napoje. Na scenie amfiteatru odbyły się występy wokalne i taneczne dzieci z Ukrainy oraz lokalnych zespołów ludowych.

Kwota finansowania zadania publicznego: 146 960,00 zł.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 146 959,99 zł.