You are currently viewing Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki finansowe na zadanie publiczne pn.”Aktywni seniorzy Powiatu Limanowskiego”

Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki finansowe na zadanie publiczne pn.”Aktywni seniorzy Powiatu Limanowskiego”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki, z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy następujące zadania:

Organizacja kursu ratownictwa medycznego.

Kurs będzie prowadzony będzie przez specjalistów, którzy od lat szkolą osoby z terenu Powiatu Limanowskiego z zakresu pierwszej pomocy. Kurs będzie obejmował następujące zagadnienia: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, prawidłowe zabezpieczenie miejsce zdarzenia, ocena stanu świadomości, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, algorytm postępowania u seniora, pozycja bezpieczna, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, rany i krwotoki, tamowanie krwotoków, opatrunek uciskający i opaska uciskowa, ciało obce wbite w ranę, złamania i zwichnięcia, oparzenia termiczne, zasady wzywania służb ratunkowych oraz składanie meldunku ratowniczego, prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy. Kurs pierwszej pomocy obejmował będzie 30 godzin wykładów i pokazów, dedykowany będzie grupie 50 seniorów.

Organizacja kursu krajoznawczo-geograficznego.

Planowana jest organizacja 24 godzin prelekcji, na tematy krajoznawcze. Zajęcia poprowadzi geograf z wykształcenia, osoba posiadająca duże doświadczenie w turystyce, odpowiednie kwalifikacje dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Proponowana tematyka zajęć: 1) Parki Narodowe i krajobrazowe w Polsce – omówienie najciekawszych miejsc ochrony przyrody w Polsce 2) Wymagania dla turystów pieszych, rowerowych na szlakach turystycznych 3) Nieznane miejsca w Polsce i na świecie 4) Szlaki tematyczne i wioski tematyczne w Polsce 5) Zajęcia praktyczne – jak opracować plan wyjazdu krajoznawczego (gdzie szukać informacji, jak konstruować budżet wyjazdu, gdzie szukać praktycznych wskazówek, aspekty bezpiecznego podróżowania). Możliwa będzie inna tematyka spotkań do ustalenia z seniorami.

Wydanie kwartalnika pn. Głos Seniora Powiatu Limanowskiego.

Planujemy wydanie kwartalnika Głos Seniora Powiatu Limanowskiego – czasopisma tworzonego przez seniorów i dla seniorów z terenu powiatu limanowskiego. Planowane jest wydawanie przez okres realizacji projektu 2 numerów o minimalnej liczbie stron 16 każdy numer, format A4 lub zbliżony. Nakład każdego wydania to 500 sztuk. Łącznie 2 nakłady – 1000 sztuk. Zakres treści w wydawanym przez seniorów kwartalniku będzie zawierał następujące minimum: wywiad numeru z seniorem z terenu powiatu limanowskiego, powiatowe wydarzenia, rubrykę seniorzy polecają, rubrykę Porady dla seniorów – z kategoriami: aktywność fizyczna, nowe technologie, dieta, sport i turystyka, inne do ustalenia przez kolegium redakcyjne. Wydawany magazyn będzie podsumowywał działania realizowane w projekcie, promował edukację seniorów z terenów powiatu limanowskiego. Będzie namacalnym kanałem informującym o życiu seniorów z terenu gmin powiatu limanowskiego, ich pasjach, wolnym czasie. Magazyn będzie także szansą na edukację seniorów spoza członków Uniwersytetów oraz klubów seniora.

Zajęcia Aqua Fitnes.

Zostanie zorganizowanych 20 godzin zajęć aqua fitnessu na Krytej Pływalni w Limanowej, dla grupy 20 seniorów. Zajęcia poprowadzi osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu zajęć z aqua fitnessu.

Organizacja nasadzeń roślin miododajnych i owocowych na terenie powiatu limanowskiego.

Wykonamy akcję nasadzeń roślin miododajnych i owocowych w samorządach powiatu limanowskiego z Kołami Pszczelarzy. Nasadzenia zostaną zorganizowane w miejscach ogólnodostępnych. Rośliny do nasadzeń ustaliliśmy wspólnie z szefami 11 kół pszczelarskich działających na terenie powiatu limanowskiego.Planowane jest zakup co najmniej 550 roślin.

Organizacja balu seniora.

Zorganizujemy bal seniora, z tematem przewodnim lata 20 lata 30, w trakcie którego odbędzie się fantastyczna zabawa oraz integracja dla osób w wieku 60+. Wynajmiemy salę, zapewnimy wyżywienie oraz obsługę animatora, konferansjera, zespołu muzycznego. Bal seniora to doskonały sposób na pokazanie, że wiek to tylko liczba, a każda pora jest dobra do integracji i wspólnych spotkań.

Zakupimy urządzenia do poprowadzenia wykładów, podczas kursu pierwszej pomocy oraz kursu krajoznawczo – geograficznego.

Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywni seniorzy powiatu Limanowskiego” potrwa do 31 grudnia 2023r.

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.