You are currently viewing Pierwsze pięc spotkań w ramach Akademii Małej Salamandry i Głuszca.

Pierwsze pięc spotkań w ramach Akademii Małej Salamandry i Głuszca.

Odbyło się pierwsze pięć spotkań w ramach „Akademii Małej Salamandry i Głuszca”. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Siekierczynie, Męcinie, Zbludzy, Jastrzębiu oraz w Roztoce. W trakcie zajęć prowadzący zapoznał dzieci ze znaczeniem lokalnej przyrody, udziałem człowieka w kształtowaniu postaw ekologicznych, zasadami świadomego podróżowania,pozytywnych zachowań w górach, na szlakach, podczas wakacji.

W zajęciach uczestniczyło 156 dzieci.

Projekt sfinansowano z dotacji pozyskanej z z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, na realizację projektu „Turystyczny Powiat Limanowski-edycja 2022”.