You are currently viewing Posprzątany szlak na  Ćwilin, Modyń i Gorc w ramach akcji Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego

Posprzątany szlak na Ćwilin, Modyń i Gorc w ramach akcji Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego

W miniony weekend dzięki dotacji pozyskanej z z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030,w ramach realizacji projektu „Turystyczny Powiat Limanowski-edycja 2022” oraz wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy ze Stowarzyszenia spod Ćwilina, z Dziennego Domu Senior+ w Dobrej, „Zagórzańskiej przystani marzeń” – Placówce Wsparcia, Domu Pomocy Społecznej w Kasine Wielkiej oraz Pań z KGW Zasadne, KGW w Zbludzy i mieszkańcom Gminy Kamienica, posprzątaliśmy szlak prowadzący tzw. Drogą Różańcową na Ćwilin od strony Wilczyc, szlak na Gorc od Równicy oraz szlak na Modyń od osiedla Kosarzyska. Do tej pory w akcjach Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego wzięło udział ponad sto osób, akcje połączyły wszystkie pokolenia.

Wszystkim uczestnikom zapewniliśmy transport, chwytaki na śmieci, worki, rękawiczki oraz napoje i wyżywienie.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i włączenie się do akcji wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrego serca!!!

Drogą Różańcową na ĆWILIN

Od osiedla Kosarzyska na MODYŃ

Od Równicy na GORC