You are currently viewing Relacja ze spaceru historycznego w Słopnicach

Relacja ze spaceru historycznego w Słopnicach

W sobotę 30 lipca 2022 roku w Słopnicach odbył się szósty z tegorocznego cyklu spacer historyczny o tytule: „Od Świętego Andrzeja Apostoła do Jana Pawła II”

Spacer rozpoczął się w zabytkowym drewnianym kościele pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła. Tam prowadzący spacer limanowski historyk Karol Wojtas przywitał przybyłych uczestników. Następnie głos zabrał ks. Jan Gniewek – proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach. Po nim głos zabrał pan Adam Sołtys – Wójt Gminy Słopnice który przywitał wszystkich uczestników na terenie Słopnic. Wójt wspomniał także o jubileuszu 25 – lecia odnowienia samorządu gminnego w Słopnicach oraz rozdał uczestnikom okolicznościowe albumy. Po tym wstępie Karol Wojtas przedstawił w skrócie najstarsze dzieje Słopnic oraz przybliżył początki parafii słopnickiej. Potem omówił kilku wiekowy podział wsi na Słopnice Królewskie i Słopnice Szlacheckie który funkcjonował do 1930 roku. Następnie omówił szczegółowo oraz pokazał wystrój wnętrza świątyni. Wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć różne elementy wyposażenia kościoła z bliska a ksiądz proboszcz pokazał także zabytkową skrzynię ze skomplikowanym system zamków z dwunastoma ryglami. Wspomniano także w tym miejscu nietoperze których kolonia od lat zasiedla strych świątyni. Następnie wszyscy przeszli do nowego kościoła pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II. Tam po świątyni oraz jej zakamarkach oprowadził ks. proboszcz Jan Gniewek. Uczestnicy wysłuchali historię budowy tego kościoła i podziwiali witraże oraz inne elementy wyposażenia. Zobaczyli także relikwie znajdujące się w kościele parafialnym. Później wszyscy obejrzeli także pamiątki związane z Janem Pawłem II. Po wyjściu z kościoła uczestnicy spaceru podeszli do kamiennej odrestaurowanej kapliczki – przeniesionej w to miejsce z pobliskiego osiedla. Tam Karol Wojtas opowiedział o licznych kapliczkach na terenie Słopnic. W tym miejscu prowadzący wspomniał także o Janie Kantym Andrusikiewiczu – przywódcy powstania chochołowskiego który urodził się w Słopnicach. Niestety mimo zaplanowanych dalszych punktów wędrówki, spacer musiał się w tym miejscu zakończyć z powodu intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru. Spacer zakończył konkurs i rozdanie nagród dla jego uczestników.

Warto wiedzieć

  • Przez wieki obecne Słopnice podzielone były na Słopnice Królewskie i Słopnice Szlacheckie. Granica między tymi wsiami przebiegała na potoku Słopnica. Podział ten został zlikwidowany w 1930 roku a Słopnice wtedy połączono w jeden organizm. W 1930 roku Słopnice także zostały pierwszy raz gminą. W okresie PRL-u Słopnice podzielono na Słopnice Górne i Słopnice Dolne. Także w okresie PRL-u zlikwidowano w Słopnicach gminę a miejscowość przez lata należała do gminy Tymbark. W 1997 roku Słopnice ponownie zostały samodzielną gminą.
  • Drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła został zbudowany w latach 1774 – 1776 w miejscu poprzedniego drewnianego gotyckiego kościoła. Świątynia ta została konsekrowana 25 października 1776 roku przez biskupa sufragana krakowskiego Franciszka Potkańskiego (ówczesnego biskupa pomocniczego w Krakowie).
  • W drewnianym kościele w Słopnicach od wieków w ołtarzu głównym znajduję się późnogotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Świętymi Andrzejem i Mikołajem. Jest to obraz na desce i przedstawienie namalowano w typie „Sacra Conversazione”. W 1637 roku obraz odnowiono i domalowano na nim postać fundatora z herbem – ks. Stanisław Zielińskiego. Miało to miejsce podczas remontu i przebudowy pierwszego słopnickiego kościoła.
  • Nowa świątynia w Słopnicach została zbudowana w latach 2008 – 2013 według projektu architekta Sebastiana Pitonia. Była to jedna z pierwszych świątyń w Polsce i pierwsza w diecezji tarnowskiej pod wezwaniem Jana Pawła II. Kościół został konsekrowany 16 listopada 2013 roku przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

„Spacery Historyczne” organizowane są przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego oraz organizacja innych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu Limanowskiego”.