You are currently viewing Szlak AK na Ziemi Limanowskiej – Przewodnik

Szlak AK na Ziemi Limanowskiej – Przewodnik

Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 60 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. Małopolska Gościnna w Powiecie Limanowskim powstał nowy produkt związany z turystyką historyczną pn. Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej.

W ramach realizowanego projektu przygotowano logo projektu oraz wykonano partyzancki mural. W dwunastu wybranych miejscach, na terenie kilku gmin ustawiono tablice turystyczne zawierające treści historyczne, ciekawostki oraz fotografie z epoki związane z działalnością konspiracyjną. W celu poszerzenia oferty turystycznej opracowano mapę zawierającą 64 miejsca związane z działalnością konspiracyjną na Ziemi Limanowskiej. Ostatnim elementem projektu jest przewodnik prezentujący historię wybranych miejsc pamięci na Ziemi Limanowskiej. Przewodnik został wydrukowany w nakładzie 1000 sztuk. Treściami do przewodnika zajął się Pan Przemysław Bukowiec ze swoim zespołem ekspertów. Prace graficzne oraz kartograficzne wykonał zespół Wydawnictwa Compass. Koncepcja przewodnika to praca Przemysława Bukowca i Pawła Tokarczyka z LOTu.

Publikacja przygotowana w formie przewodnika zawiera treści opisujące miejsca pamięci związane z II wojną światową na Ziemi Limanowskiej. Treści historyczne opracowane w przewodniku stanowią połączenie dotychczas znanych materiałów, drukowanych opracowań, artykułów prasowych i źródeł historycznych, wzbogacone o odnalezione w wyniku kwerendy relacje, archiwalia oraz fotografie. Przewodnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców poczynając od młodzieży przez turystów wędrujących po szlakach i miejscowościach Ziemi Limanowskiej, po seniorów, których wspomnienia pozostają bezcennym źródłem historycznym.

Publikacja składa się dwóch rozdziałów. Pierwszy podzielony na dwa podrozdziały poświęcone: działaniom zbrojnym i wydarzeniom na Ziemi Limanowskiej we wrześniu 1939 r., oraz działalności konspiracyjnej w okresie niemieckiej okupacji. Drugi rozdział zawiera kilkadziesiąt odrębnych historii charakteryzujących miejsce pamięci na terenie danej miejscowości. Do treści zamieszczonych w przewodniku należą opisy historii powstania pomników, obelisków, mogił, miejsc kultu religijnego, obiektów turystycznych. Pozostałości po miejscach martyrologii jak np. miejsca niemieckich pacyfikacji, potyczek z żołnierzami AK, lokalizacji zrzutowisk oraz obozu partyzanckiego. Publikację wzbogacają zarówno współczesne fotografie jak i oryginalne zdjęcia z okresu okupacji na Ziemi Limanowskiej. Przewodnik stanowi poszerzenie treści zamieszczonych w mapie turystycznej. Podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianej mapy, treść zawarta w przewodniku odwołuje się terytorialnie do historycznych granic powiatu limanowskiego z wyłączeniem zalesionego obszaru Gorców ze względu na ich odrębną, integralną historię z okresu niemieckiej okupacji.

Wśród autorów tekstów na tablice i do przewodnika znaleźli się historycy, regionaliści: Przemysław Bukowiec, Elżbieta Dutka, Karol Wojtas. Opiekę merytoryczną nad powstawaniem elementów Szlaku AK na Ziemi Limanowskiej w postaci redakcji treści historycznych do przewodnika, mapy turystycznej oraz tablic pełni Przemysław Bukowiec. Autorzy projektu mają nadzieję, że pomimo upływu 75. lat od zakończenia II wojny światowej, poprzez realizację podjętych działań uda się przypomnieć o miejscach pamięci związanych z działalnością konspiracyjną mieszkańców Ziemi Limanowskiej. Dla niektórych może to być odkrywanie nowych, nieopowiedzianych do tej pory historii lub uzupełnienie znanych treści.

Dodaj komentarz