You are currently viewing Warsztaty etnograficzne w Kamienicy

Warsztaty etnograficzne w Kamienicy

18.11.2022 w Ośrodku Konferencyjnym Osada w Kamienicy miało miejsce podsumowanie projektu „Etno Limanowski”.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu w 2022 roku pn. „Etno Małopolska ” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Etno-limanowski – wsparcie w zakupie strojów Górali Białych, Zagórzan i Lachów Limanowskich oraz organizacja warsztatów etnograficznych”.

W trakcie spotkania odbyły się warsztaty etnograficzne dla grupy 60 osób (w tym członków zespołów regionalnych oraz członków 4 oddziałów związków Podhalan z terenu powiatu limanowskiego). Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych związków zaprezentowali zakupione w projekcie stroje. Na ich przykładzie barwnie opowiadali o swoich ubiorach i zwyczajach z nimi związanych. Szczegółowo zostały omówione różnice w strojach Białych Górali i Zagórzan, elementach zdobienia ubiorów oraz o historii kształtowania się tych różnic.

Detale ubiorów

Dla przypomnienia:

W ramach projektu zakupiliśmy elementy wyposażenia strojów regionalnych takie jak spodnie (portki), serdaki i spinki dla 4 działających w powiecie limanowskim Związków Podhalan. Członkowie Związków są również członkami lokalnych zespołów regionalnych i zakupione stroje będą wykorzystywane przez członków do występów zespołów.

Wsparcie otrzymały:

-Związek Podhalan Oddział Lubomierz
-Związek Podhalan Oddział Niedźwiedź
-Związek Podhalan Oddział Słopnice
-Związek Podhalan Oddział Kamienica

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.