You are currently viewing III Powiatowa Konferencja Pszczelarska

III Powiatowa Konferencja Pszczelarska

Szanowni Państwo,

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zaprasza na

III Powiatową Konferencję Pszczelarską

w dniu 25 sierpnia br. godzina 11.00

sala konferencyjna Hotelu Limanova

ul Sikorskiego 28, 34-600 Limanowa

Konferencja  organizowana jest w ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2023”, który realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” w 2021 r.

Prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie pod nr tel. 18 33 37 903 lub mailowo lotlimanowski@gmail.com.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką pszczelarską.

plakat konferencji z harmonogramem godzinowym od godziny 11 do 14.45. w górnej części pszczoła na kwiatku. u dołu Logotyp LOT , logotyp Małopolska i napis o współfinansowaniu.

Biogramy prelegentów konferencji

dr hab. Paweł Chorbiński, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Lekarz weterynarii, specjalista chorób owadów użytkowych, nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny weterynaryjnej z zakresu „Choroby owadów użytkowych”, „Epidemiologia weterynaryjna”. Specjalizuje się w patologii pszczoły miodnej oraz problemach zdrowotnych owadów karmowych. Jest autorem lub współautorem ponad 350 prac o tematyce pszczelarskiej, również książek (Pszczelnictwo, Hodowla pszczół, Encyklopedia pszczelarska, Higiena w pasiece, Pokonaj warrozę). Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pszczelarzy praktyków i lekarzy weterynarii z zakresu chorób i szkodników pszczół, higieny pasiecznej i środowiska ulowego oraz prawnych wymogów produkcji miodu. Prowadzi także pasiekę Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych przeznaczoną do dydaktyki i badań naukowych.

W latach 2008- 2011 roku był kierownikiem studiów doktoranckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2008 został powołany na Krajowego Kierownika Specjalizacji Lekarzy Weterynarii nr 9 w obszarze „Choroby owadów użytkowych”. W latach 2011 -2017 roku pełnił obowiązki kierownika Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych.

mgr inż. arch. kraj. Rafał Szela

Pszczelarstwo, Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu.

Pszczelarz z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu.  Szkółkarz , producent roślin ozdobnych i miododajnych. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pomysłodawca powstania programu edukacyjnego #TAKdlaPszczół, oraz utworzenia pierwszego w Polsce Banku Pszczelego., świadczącego pszczelarzom nieodpłatną pomoc merytoryczną i materialną w sytuacjach kryzysowych, takich jak wytrucia, czy zniszczenia pasiek.

Rzeczoznawca w zakresie projektowania, budowy i konserwacji terenów zieleni. Inspektor Nadzoru Prac w terenach Zieleni. Autor ekspertyz dendrologicznych, analiz przyrodniczych oraz inwentaryzacji terenów zieleni na potrzeby prowadzenia znaczących inwestycji budowlanych. Ekspert ds. Ochrony Środowiska przy realizacji budowy drogi expressowej S19 i autostrady A4 na Podkarpaciu. Koordynator nadzoru przyrodniczego przy realizacji inwestycji mostowej na Wiśle w Połańcu. Autor koncepcji projektowych dla klientów indywidualnych i podmiotów publicznych. Od 2003 roku wykładowca Naczelnej Organizacji technicznej /Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Od 2013 Członek Zarządu SITO NOT w Rzeszowie.