You are currently viewing III Powiatowa Konferencja Pszczelarska

III Powiatowa Konferencja Pszczelarska

Szanowni Państwo,

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zaprasza na

III Powiatową Konferencję Pszczelarską

w dniu 25 sierpnia br. godzina 11.00

sala konferencyjna Hotelu Limanova

ul Sikorskiego 28, 34-600 Limanowa

Konferencja  organizowana jest w ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2023”, który realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” w 2021 r.

Prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie pod nr tel. 18 33 37 903 lub mailowo lotlimanowski@gmail.com.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką pszczelarską.

Biogramy prelegentów konferencji

dr hab. Paweł Chorbiński, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Lekarz weterynarii, specjalista chorób owadów użytkowych, nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny weterynaryjnej z zakresu „Choroby owadów użytkowych”, „Epidemiologia weterynaryjna”. Specjalizuje się w patologii pszczoły miodnej oraz problemach zdrowotnych owadów karmowych. Jest autorem lub współautorem ponad 350 prac o tematyce pszczelarskiej, również książek (Pszczelnictwo, Hodowla pszczół, Encyklopedia pszczelarska, Higiena w pasiece, Pokonaj warrozę). Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pszczelarzy praktyków i lekarzy weterynarii z zakresu chorób i szkodników pszczół, higieny pasiecznej i środowiska ulowego oraz prawnych wymogów produkcji miodu. Prowadzi także pasiekę Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych przeznaczoną do dydaktyki i badań naukowych.

W latach 2008- 2011 roku był kierownikiem studiów doktoranckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2008 został powołany na Krajowego Kierownika Specjalizacji Lekarzy Weterynarii nr 9 w obszarze „Choroby owadów użytkowych”. W latach 2011 -2017 roku pełnił obowiązki kierownika Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych.

mgr inż. arch. kraj. Rafał Szela

Pszczelarstwo, Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu.

Pszczelarz z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu.  Szkółkarz , producent roślin ozdobnych i miododajnych. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pomysłodawca powstania programu edukacyjnego #TAKdlaPszczół, oraz utworzenia pierwszego w Polsce Banku Pszczelego., świadczącego pszczelarzom nieodpłatną pomoc merytoryczną i materialną w sytuacjach kryzysowych, takich jak wytrucia, czy zniszczenia pasiek.

Rzeczoznawca w zakresie projektowania, budowy i konserwacji terenów zieleni. Inspektor Nadzoru Prac w terenach Zieleni. Autor ekspertyz dendrologicznych, analiz przyrodniczych oraz inwentaryzacji terenów zieleni na potrzeby prowadzenia znaczących inwestycji budowlanych. Ekspert ds. Ochrony Środowiska przy realizacji budowy drogi expressowej S19 i autostrady A4 na Podkarpaciu. Koordynator nadzoru przyrodniczego przy realizacji inwestycji mostowej na Wiśle w Połańcu. Autor koncepcji projektowych dla klientów indywidualnych i podmiotów publicznych. Od 2003 roku wykładowca Naczelnej Organizacji technicznej /Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Od 2013 Członek Zarządu SITO NOT w Rzeszowie.