You are currently viewing I Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

I Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

W Starostwie Powiatowym w Limanowej, w dniu 19 lipca 2019 r., odbyło się I Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy LOT Powiatu Limanowskiego na rok 2019, przyjęcia polityki rachunkowości LOT Powiatu Limanowskiego oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego na rok 2019.

Dodaj komentarz