I Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

I Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

W Starostwie Powiatowym w Limanowej, w dniu 19 lipca 2019 r., odbyło się I Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy LOT Powiatu Limanowskiego na rok 2019, przyjęcia polityki rachunkowości LOT Powiatu Limanowskiego oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego na rok 2019.

Dodaj komentarz

Close Menu