You are currently viewing Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego z kolejnym dofinansowaniem!

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego z kolejnym dofinansowaniem!

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na realizacje projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych. Z ramienia LOT-u umowę podpisał Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego Agata Zięba – Prezes Zarządu oraz Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik .

Podpisana dzisiaj umowa ma na celu rozwój infrastruktury turystycznej w powiecie limanowskim. Projekt będzie dofinansowany w wysokości 100%.
Wartość podpisanej umowy to 297 466,99 zł

W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie pod cele turystyczne 4 miejsc na terenie powiatu limanowskiego. Lokalizacje:

  • Punkt Kanina
  • Punkt Wysokie
  • Punkt Zalesie
  • Punkt Szczawa

Każdy z punktów zostanie odpowiednio utwardzony, wyposażony w elementy małej architektury (wiaty, ławostoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, tablice informacyjne oraz inne możliwe do realizacji elementy zagospodarowania turystycznego).

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych punktów:

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 1 w miejscowości Zalesie

Wiata wolnostojąca na Zalesiu o powierzchni zabudowy 35 m2 z utwardzeniem, wykonanie ogrodzenia drewnianego, wykonanie 6 wiat o powierzchni zabudowy 3,7 m2 z utwardzeniem. Powstała infrastruktura zwiększy atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną kompleksu sportowego w skład, którego wchodzą m.in. stadion piłkarki oraz narciarskie trasy biegowe wokół Góry Mogielica w Miejscowości Zalesie.

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 2 w miejscowości Szczawa

Przełożenie bramy oraz ogrodzenia, utwardzenie terenu, doposażenie otoczenia pijalni wód mineralnych. Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej otoczenia pijalni wód mineralnych w Szczawie.

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 3 w miejscowości Kanina

Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty Wyposażenie wiaty w ławostół, tablicę informacyjną, utwardzenie powierzchni gruntu, wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci.

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 4 w miejscowości Wysokie

Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty, Wyposażenie wiaty w ławostół, wykonanie tablicy informacyjnej, ogrodzenia z żerdzi, utwardzenie powierzchni gruntu,  wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 30 listopada 2020 r.

Warto przypomnieć, iż powstanie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego zostało zainicjowane decyzją Rady Powiatu Limanowskiego obecnej kadencji.

W skład Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej wchodzą Pani Agata Zięba – Prezes Zarządu, Ewa Filipiak – Wiceprezes Zarządu, Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik LOT-u oraz członkowie komisji Rewizyjnej Pan Janusz Pazdan – reprezentujący Lokalną Grupę Działania Przyjazna Ziemia Limanowska oraz Pan Paweł Tokarczyk – reprezentujący Gorczańską Organizację Turystyczną. Ponadto LOT reprezentują członkowie Pan Robert Surdziel i Pan Czesław Abram.

Dodaj komentarz